Nominera till Mäster

Medicinska Föreningens pris till en utomordentlig pedagog och lärare

”Utmärkelsen Mäster ska utdelas till lärare som under en längre tid skött sin undervisning på ett inspirerande och pedagogiskt föredömligt sätt eller som initierat och genomfört varaktiga förbättringar av undervisningen.”

Det är dags att nominera DIN handledare eller lärare, som du tycker förtjänar en belöning för sitt arbete och engagemang. Medicinska Föreningen delar varje år ut Mäster till en lärare vid Karolinska Institutet (KI) som under en längre tid skött sin undervisning på ett inspirerande och pedagogiskt föredömligt sätt, eller, som initierat och genomfört varaktiga förbättringar av undervisningen.

Mottagare av Mäster tilldelas ett diplom av Medicinska Föreningens utbildningsråd, bjuds på Medicinska Föreningens Luciabal, under vilken Mäster delas ut, samt erhåller en namnskylt unik för Mästermottagare.

Nomineringar till Mäster mottages från den 7 oktober till och med den 28 oktober kl 23.59.

Ta chansen och nominera din lärare/handledare

Nominera genom att skicka ett mail innehållande följande:

  • Lärarens namn och arbetsplats (institution/klinik)
  • En beskrivning av lärarens insatser och bidrag till KI:s utbildningar (motivering till varför läraren förtjänar Mäster, i enlighet med kriterier ovan)

Nomineringen skickas till [email protected], senast kl 23.59 den 28:e oktober 2019.