Nominera till Mäster
– till minne av Dan Grandér

Medicinska Föreningens utmärkelse till en utomordentlig pedagog och lärare vid Karolinska Institutet. Nominerinsperioden är öppen 27 september – 17 oktober.