Mottagare av Crux Parva Medicorum HT 2021

Crux Parva Medicorum tilldelas den som en längre eller kortare tid har utfört ovärderligt ideellt arbete för Föreningen.

Styrelsen har beslutat att tilldela Crux Parva Medicorum hösten 2021 till Ib Green-Petersen, Mirco Martino, och som en överraskning till Ann-Elise Hafvenström. Stort grattis och tack för ert ovärderliga arbete för Medicinska Föreningen! Utmärkelsen delades ut delvis ut på höstens Amphioxgasque den 9 oktober samt på Primum Autumnus gasquen den 18 september.