Mottagare av Parva Scintilla Medicorum 2021

Tilldelas den som under en kortare eller längre tid gjort oumbärligt ideellt arbete för Föreningen inom området studiebevakning.

Styrelsen har beslutat att tilldela Parva Scintilla Medicorum 2021 till Jan Philipp Reising. Stort grattis och tack för ditt ovärderliga arbete för Medicinska Föreningen! Utmärkelsen delas ut på en mindre sommarceremoni den 28 augusti.