Infopub HT20

Välkomna till Karolinska Institutet och Medicinska Föreningen

Mottagningsutskottet presenterar härmed denna termins INFOPUB! Denna termin kan vi tyvärr inte mingla med er alla i Kårhuset som vanligt, MEN nedan kan du se presentationer av en del av det stora utbud av utskott, sektioner, nämnder och kårföreningar vi har inom Medicinska Föreningen! Du hittar även videor från andra studentgrupper vid Karolinska Institutet. Är du sugen på att stå i baren och arrangera fester? Programutskottet kommer till din undsättning! Tycker du att nåt behöver förbättras på din utbildning? Vänd dig till din sektion! Vill du tuta i en trumpet eller banka på trummor? Blåslaget finns för dig!

Mottagningsutskottet – MU

Sektioner

Biomedicinska Utbildningssektionen – BUS
Sjuksköterskesektionen – SSEK
Läkarsektionen – LS
Läkarsektionens Sociala Kommitté – LÄSK

Utskott & nämnder

Kommunkationsutskottet – KomU
Programutskottet – PrU
Internationella nämden – IN
Global Friends – GF

Kårföreningar

A Scalpella
Blåslaget
Flix
Fokus
Klimatföreningen – KF
Muslimska Studenter KI – MSKI

Studentombudet och doktorandombudet

Studentombudet och doktorandombudet

Andra studentföreningar

International Genetically Enginered Machine – iGEM Stockholm
Studentsällskapet för kirurgi och anestesi – KirA
Mother and Child Health Association – MACHA