Nominera till Mäster

Medicinska Föreningens utmärkelse till en utomordentlig pedagog och lärare

“Utmärkelsen Mäster ska utdelas till lärare som under en längre tid skött sin undervisning på ett inspirerande och pedagogiskt föredömligt sätt eller som initierat och genomfört varaktiga förbättringar av undervisningen.”

Det är dags att nominera din handledare eller lärare som du tycker förtjänar en belöning för sitt arbete och engagemang inom pedagogik. Medicinska Föreningen delar varje år ut Mäster till en lärare vid Karolinska Institutet (KI) som under en längre tid skött sin undervisning på ett inspirerande och pedagogiskt föredömligt sätt, eller, som initierat och genomfört varaktiga förbättringar av undervisningen.

Mottagare av Mäster tilldelas ett diplom, bjuds på Medicinska Föreningens Luciabal under vilken Mäster delas ut, samt erhåller en namnskylt unik för mottagare utav Mäster.

Nomineringar till Mäster mottages från den 28 september till och med den 19 oktober kl 23.59.

Ta chansen och nominera din lärare/handledare

Nominera genom att skicka ett mail innehållande följande:

  • Lärarens namn och arbetsplats (institution/klinik)
  • En beskrivning av lärarens insatser och bidrag till KI:s utbildningar (motivering till varför läraren förtjänar Mäster, i enlighet med kriterier ovan).

Observera att nomineringen måste tillstyrkas av minst 5 kårmedlemmar.
Nomineringen skickas in som textdokument till [email protected], senast kl 23.59 den 19 oktober 2020.