Mottagare av Crux Parva Medicorum HT20

Crux Parva Medicorum instiftades av Styrelsen 2000. Den tilldelas den som en längre eller kortare tid har utfört ovärderligt ideellt arbete för Föreningen. Medaljen kan tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen.

Ett stort tack och grattis till höstens mottagare av Crux Parva Medicorum! Hedersutmärkelsen delas ut den 14 november.

Anna-Maria Al-Khabbaz

Det finns få personer som varit så aktiv inom fadderiet som Anna-Maria varit, där hon under tre år sett till att de nya studenterna på läkarprogrammet får en så bra introduktion som möjligt. Anna-Marias varma personlighet, utstrålning och förmåga att få personer att känna sig inkluderade är en stor tillgång för Medicinska Föreningen, som säkert har Anna-Maria att tacka för nya studenter som får upp ögonen för vår gemenskap. Anna-Maria har också spelat en stor del i spexen där hon har gjort det mesta bakom kulisserna, bland annat som ansvarig för dekor, PR, kostym, fest och fika samt skrivit manus.

För sitt ovärderliga ideella arbete inom Medicinska Föreningen har styrelsen valt att tilldela Anna-Maria Al-Khabbaz hedersutmärkelsen Crux Parva Medicorum.

Ajdin Jakupovic

De flesta är inte studenter för evigt, utan fortsätter vidare ut i arbetslivet efter sina studier. Men hur kommer man in i arbetslivet, vad finns det för möjligheter? Som ordförande i Näringslivsutskottet jobbade Ajdin hårt för att minska gapet mellan studenter och arbetslivet genom att introducera studenter till olika företag och erbjöd dem en plattform för att skapa nätverk. Som kåraktiv var Ajdin alltid tillgänglig för frågor, och han tvekade aldrig att sträcka ut en hjälpande hand vid behov.

För sitt ovärderliga ideella arbete inom Medicinska Föreningen har styrelsen valt att tilldela Ajdin Jakupovic hedersutmärkelsen Crux Parva Medicorum.

Johanna Lundquist

Under sina fem år på Karolinska Institutet har Johanna visat enormt stort engagemang inom kåren, där hon varit mångårigt engagerad i spexen Flix och Corpus Karrolina. Förutom att axla ansvarsposter som ordförande, producent tillika vice ordförande och flertalet andra styrelseposter har hon alltid varit mån om alla i föreningen och ställt upp i alla tänkbara situationer. Hon har även haft en betydande roll för läkarprogrammets introduktionsverksamhet.

För sitt ovärderliga ideella arbete inom Medicinska Föreningen har styrelsen valt att tilldela Johanna Lundquist hedersutmärkelsen Crux Parva Medicorum.

Oscar Skogman

Om det är något som Medicinska Föreningen alltid behövt är det förbättringsarbete, speciellt inom området dokumentation för att få verksamheten att fungera så smidigt som möjligt. Under tiden som ekonomiansvarig i Programutskottet arbetade Oscar hårt med att få saker och ting att gå smidigare.  Han utvecklade bland annat ett bättre system att räkna kassan och hjälpte till att förenkla användandet av iZettle-systemet.

För sitt ovärderliga ideella arbete inom Medicinska Föreningen har styrelsen valt att tilldela Oscar Skogman hedersutmärkelsen Crux Parva Medicorum.

Isabelle Wemar

Att gå på sittningar och baler är underbart, och bilderna som tas för att föreviga ögonblicket är något som man då och då tittar tillbaka på och upplever igen. Isabelle har jobbat hårt med att leda arbetet inom kårfotografering som i två år nästintill endast bestod just av Isabelle. Hon axlade även det stora ansvaret att vara chefredaktör för Medicinska Föreningens tidskrift Medicor i två år, ett hårt arbete som ännu inte hittat folk som kan fylla hennes skor. Det är få personers arbete inom kåren som nått ända vägen in till medlemmarnas egna hem – men det har Isabelles.

För sitt ovärderliga ideella arbete inom Medicinska Föreningen har styrelsen valt att tilldela Isabelle Wemar hedersutmärkelsen Crux Parva Medicorum.