Mottagare av Parva Scintilla Medicorum 2020

Parva Scintilla Medicorum instiftades av Styrelsen 2012. Den tilldelas den person som under en längre eller kortare tid gjort ett oumbärligt ideellt arbete för Föreningen inom området studiebevakning. Exempel på ett sådant arbete är långtgående eller beständiga förbättringar inom utbildning, pedagogik eller studieförhållanden som har kommit studenter vid Karolinska Institutet till gagn. Medaljen kan tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen.

Ett stort grattis och tack till årets mottagare av Parva Scintilla Medicorum! Hedersutmärkelsen delas ut den 14 november.

Max Kynning

Max har under sina många år på Medicinska Föreningen arbetat kontinuerligt med studiebevakning. Som Föreningens ordförande 2017 arbetade han hårt för att studenters bästa tillsågs och reflekterades vid möten med KI:s ledningsgrupp, rektor samt i den dagliga kontakten med KI. Max har ett treårigt engagemang i KI:s styrelse, Konsistoriet, i bagaget, där han lagt ned mycket arbete med att se till att studenternas bästa prioriteras. Max har alltid visat stort mod och stått upp för sig och sina medstudenter på KI, vilka han representerat på ett sakligt och effektivt sätt.

För sitt ovärderliga ideella arbete inom området studiebevakning på Medicinska Föreningen har styrelsen valt att tilldela Max Kynning hedersutmärkelsen Parva Scintilla Medicorum.

Mirco Martino

Karolinska Institutet har över 2 000 doktorander, alla med olika åsikter och behov. En röst som har varit i framkant och outtröttligt arbetat för doktorandernas välfärd är Mirco Martino. Mirco har under flera år arbetat passionerat för att förbättra doktorandernas förhållanden vid Karolinska Institutet, både genom Doktorandsektionen och som studentrepresentant i KI:s olika organ och har inte varit rädd för att föra doktorandernas talan gentemot KI:s ledning.

För sitt ovärderliga ideella arbete inom området studiebevakning på Medicinska Föreningen har styrelsen valt att tilldela Mirco Martino hedersutmärkelsen Parva Scintilla Medicorum.

Adele Kastensson

Adele engagerade sig inom studentinflytandet redan under sin första termin på läkarprogrammet och har sedan dess arbetat hårt med att kommunikationen mellan programledningen och studenterna ska fungera på ett så bra sätt som möjligt. Adele har med stort allvar och kunskap lyckats medla mellan ledningen och studenterna vid läkarprogrammet för att de ska känna sig inkluderade i programmets utveckling. Detta har Adele gjort som både studentrepresentant samt som styrelseledamot, vice ordförande och ordförande i Läkarsektionen.

För sitt ovärderliga ideella arbete inom området studiebevakning på Medicinska Föreningen har styrelsen valt att tilldela Adele Kastensson hedersutmärkelsen Parva Scintilla Medicorum.

Alice Weréen

Alice har ett flerårigt engagemang inom studiebevakning som studentrepresentant i flera olika delar av Karolinska Institutet. Alice har jobbat hårt för att förbättra utbildningen vid KI, speciellt på läkarprogrammet. Som tutor på KI i histologi tog hon stort initiativ till att omstrukturera och förbättra kursen och undervisade själv för studenter på ett pedagogiskt sätt.

För sitt ovärderliga ideella arbete inom området studiebevakning på Medicinska Föreningen har styrelsen valt att tilldela Alice Weréen hedersutmärkelsen Parva Scintilla Medicorum.