Val

Medicinska Föreningen är en studentkår av sina medlemmar, för sina medlemmar. För att säkerställa att medlemmarnas intressen styr verksamheten har alla medlemmar rösträtt i valet till Fullmäktige, samt möjlighet att ställa upp i valen.

Direkt personval (alltså att alla medlemmar får rösta på kandidater direkt) sker vid två tillfällen. Vid valet till Fullmäktige, då alla kan kandidera till Fullmäktige, får alla medlemmar en länk till sin mailadress, genom vilken man kan rösta på upp till fem olika kandidater. Vid samma period sker valet till internationella nämnden, även detta genom direkt personval och en länk till mailen. Dessa två val är er lättaste möjlighet att påverka kårens riktning då det är medlemmarna i Fullmäktige och internationella nämnden som sedan kommer fatta de stora avgörande besluten. Detta kan lite enkelt liknas med Sveriges Riksdagsval.
Dessa val sker i oktober månad varje år.

Fullmäktige kommer senare under året, i november, välja förtroendeposterna för kommande kalenderår. I det valet kan alla medlemmar kandidera, och valet bereds av Valberedningen. Fullmäktige får sedan utse vilka medlemmar som ska få förtroendeposter inom kåren för kommande år. Där ibland finns positioner som standarförare, värdinna, ordförande, styrelseledamot, studentrepresentant i utbildningsstyrelsen med mycket mera.

Många fler val sker sedan under året, då alla utskott, föreningar och sektioner ska utse sina förtroendevalda. I dessa val är det respektive kårorgan som röstar på vem de anser passande att leda och/eller representera dem kommande år.

En ungefärlig tidslinje över när valen sker kan ni se här nedan:

[Infoga bild]

Här ser ni även att flera andra val nämns, såsom SSCO och FFS. Dessa val är när Medicinska Föreningens styrelse väljer att nominera kandidater till dessas årsmöten, för att säkerställa vårt inflytande och arbete med och inom dessa organisationer.

Läs mer om dessa här: