Val

Medicinska Föreningen är en studentkår av sina medlemmar, för sina medlemmar. För att säkerställa att medlemmarnas intressen styr verksamheten har alla medlemmar rösträtt i valet till Fullmäktige (FuM), samt möjlighet att ställa upp i valen.

Direkt personval (alltså att alla medlemmar får rösta på kandidater direkt) sker vid valet till Fullmäktige, då alla kan kandidera till Fullmäktige. Alla medlemmar får en länk till sin mejladress, genom vilken man kan rösta på upp till fem olika kandidater. Detta val är din lättaste möjlighet att påverka kårens riktning då det är medlemmarna i Fullmäktige som sedan kommer fatta de stora avgörande besluten. Detta kan lite enkelt liknas med Sveriges Riksdagsval. Valet sker i oktober månad varje år.

Fullmäktige kommer senare under året, i november, välja förtroendeposterna för kommande kalenderår. I det valet kan alla medlemmar kandidera, och valet bereds av Valberedningen. Fullmäktige får sedan utse vilka medlemmar som ska få förtroendeposter inom kåren för kommande år. Där ibland finns positioner som standarförare, värdinna, ordförande, styrelseledamot, studentrepresentant i utbildningsstyrelsen och mycket mera.

Många fler val sker sedan under året, då alla utskott, föreningar och sektioner ska utse sina förtroendevalda. I dessa val är det respektive kårorgan som röstar på vem de anser passande att leda och/eller representera dem kommande år.