Nyval av Fullmäktige – kandidater

Valnämnden presenterar härmed kandidaterna i nyvalet av Fullmäktige! Titta genom kandidaterna, läs deras motiveringar och välj vem eller vilka du vill se i Medicinska Föreningens högsta beslutande organ, Fullmäktige (FuM).

Valet är din möjlighet att tycka till om vem som ska fatta viktiga beslut som påverkar vår studentkår, det vill säga alla sektioner, utskott, nämnder, kårföreningar och alla medlemmar – vilken framtid ser du i Medicinska Föreningen?

Röstlänken skickas ut via KI survey till alla studentmedlemmars mejl den 24 oktober. Tänk på att mejlet skickas till den mejladress som finns registrerad för dig i medlemsregistret och kom ihåg att även kolla skräpposten. Har du ej fått röstlänken? Hör av dig till Valnämnden så hjälper vi dig.

Bli medlem senast fredagen den 21 oktober kl. 12.00 för att få rösta! Här kan du betala medlemsavgiften för höstterminen.