Inlägg av jessica

Folke Sjöqvist, hedersledamot och tidigare Inspektor, har avlidit

Medicinska Föreningen har långa rötter som sträcker sig över ett sekel tillbaka, till en tid då Karolinska Institutet endast hade ett läkarprogram. År 1877 grundades Medicinska Föreningen i salongerna på Hotell Fenix. Även om det organisatoriska minnet inte alltid sträcker sig så långt bak i tiden, kommer vi ihåg de otroligt viktiga personerna som varit […]