Sök till Ordförande för Utbildningsrådet

MF söker nu dig som vill jobba strategiskt med studiebevakningen vid Karolinska Institutet och utveckla och samordna MF:s studentrepresentation!

MF representerar nästan 9000 studenter gentemot KI. Studiebevakningen sker dels genom våra sektioner och dels av studentrepresentanter tillsatta centralt av MF. Presidiet (MF:s ordförande och vice ordförande) samordnar för tillfället studentrepresentationen och jobbar med studiebevakningen på ett strategiskt plan.

För att förbättra studentrepresentanternas och MF:s möjlighet att bedriva effektivt påverkansarbete har styrelsen identifierat ett behov av en central figur inom studentrepresentation. Av den anledningen inrättade Fullmäktige denna arvoderade post som har till främsta uppgift att:

 • strategiskt arbete med studiebevakningen som MF bedriver gentemot KI
 • samordning av och utveckling av utbildning för studentrepresentanter
 • ledning av Utbildningsrådet som dess ordförande

Dessutom:

 • beredning av val av studentrepresentanter och att vara valberedningen behjälplig med val av studentrepresentanter
 • dokumentation och uppdatering angående lediga och tillsatta poster och deras innebörd

Förtroendeposten som Ordförande för Utbildningsrådet tillika koordinator för studentrepresentation är ny och du kommer därför ha möjlighet att påverka den exakta utformningen av posten tillsammans med MF:s presidium, styrelse och Utbildningsrådet! (Här kan du läsa mer om Utbildningsrådet:
Reglemente för Utbildningsrådet)

Uppdraget är arvoderat på 25 % och mandatperioden sträcker sig över ett år och följer det akademiska verksamhetsåret, från första juli till sista juni. Då posten är ny kommer du som blir vald nu att påbörja ditt uppdrag redan under våren.

Intresserad?

Inrättandet av uppdraget som ordförande för Utbildningsrådet tillika koordinator för studentrepresentation är första steget mot att höja nivån på MF:s studentrepresentation. Det är dags att placera studenternas behov högst på agendan hos Karolinska Institutet!

Brinner du för studenternas rätt och att förbättra utbildningen vid KI? Då är det dig vi söker! Skicka in din ansökan till [email protected] med följande information:

 • För- och efternamn
 • E-mail
 • Mobilnummer
 • Studier vid KI, nuvarande program och termin
 • Tidigare erfarenhet av studentrepresentation
 • Motivering

För att vara valbar ska du vara studentmedlem i MF. Har du frågor är du också varmt välkommen att kontakta presidiet på [email protected] eller komma förbi kårexpeditionen på MF och prata med oss!