Mottagare av Crux Parva Medicorum hösten 2019

Crux Parva Medicorum instiftades av Styrelsen 2000. Den tilldelas den som en längre eller kortare tid har utfört ovärderligt ideellt arbete för Föreningen. Medaljen kan tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen.

Ett stort grattis och tack till följande personer som tilldelas Crux Parva Medicorum på Amphioxgasquen den 21 september:

Vendela Brismar

Vendela Brismar har under flera år engagerat sig outtröttligt i MF. Under 2017 var Vendela Spritis för Programutskottet, men hon har också utmärkt sig genom sitt engagemang under jubileumsbalen 2017 samt Programutskottets 100-årsjubileum 2019. Under sina år som kåraktiv har hon utöver sina tilldelade uppgifter alltid ställt upp när det behövts. Vendela har varit aktiv från golvet på MF’s fester och hela vägen upp till förhandlingsbordet för en av de största utgifterna kåren har.

För detta tilldelas Vendela Crux Parva Medicorum.

Helena Hägglöf

Helena Hägglöf har under sina år som aktiv medlem i MF engagerat sig i en rad olika utskott. Som Hovmästare och Ekonomiansvarig inom Programutskottet har Helena hjälp till att hålla igång MF:s sittningar och större fester. Under 2017 använde hon dessa kunskaper för att hjälpa MF arrangera SNNC. Utöver detta var hon även drivande i projektet för Programutskottets 100-årsjubileum och starten för MF-podden, ett projekt under KomU.

För sitt mångsidiga och långvariga engagemang tilldelas Helena Crux Parva Medicorum.

Johan Olsson

Johan Olsson har koll på allt som kommer ens i närheten av ljud och ljus i MF:s kårhus. Från inköp och installation till drift och underhåll, Johan har koll på allt. Utan hans engagemang skulle ljud, musik och ljus på MF inte fungera.

För flera års engagemang som ensam Ljud- och ljusansvarig på MF tilldelas därför Johan Crux Parva Medicorum.

Malena Reventlid

Malena Reventlid har under flera år varit en otroligt viktigt del i psykologsektionen (PsyKI), där hon började engagera sig redan under första terminen för mer än fyra år sedan. Under 2017 var hon ordförande i PsyKI, ett år där hon med stort engagemang tog sig an alla delar av PsyKI:s verksamhet. Hon tog sig bland annat an att ordna slutsessionen för psykologstudenterna 2017. Förutom hennes arbete i PsyKI har Malena även ställt upp och hjälpt till under mottagningen och på sittningar, samt suttit i Fullmäktige.

För sitt drivande engagemang tilldelas Malena Crux Parva Medicorum.

Helena Silva Cascales

Helena Silva Cascales har genom sitt engagemang i Sportstugunämnden tillfört enorm glädje till alla kårens aktiva. Hon har varit engagerad i alla delar av att driva Solvik, från formuleringar av hyreskontrakt och deltagande i städdagar till att ha frivilligt dragit ut på sin fritid för att syna sportstugan efter externa förhyrningar. Utan så engagerade medlemmar hade Solvik aldrig gått att underhålla.

För detta tilldelas Helena Crux Parva Medicorum.

Simon Sjuls

Simon Sjuls har under sin tid som ordförande för Idrottsutskottet lagt mycket tid och ansträngning på jobbet kring renoveringen av KI:s gamla skrivsal för införandet av gym och bollhall som studenter kan använda. Han har dessutom haft god kontakt med flera aktörer inför idrottsdagen för att möjliggöra så många aktiviteter som möjligt för MF:s medlemmar.

För sitt envisa arbete tilldelas därför Simon Crux Parva Medicorum.