Mottagare av Parva Scintilla Medicorum 2019

Parva Scintilla Medicorum instiftades av Styrelsen 2012. Den tilldelas den person som under en längre eller kortare tid gjort ett oumbärligt ideellt arbete för Föreningen inom området studiebevakning. Medaljen kan tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen.

Ett stort grattis och tack till följande personer som tilldelas Parva Scintilla Medicorum på Amphioxgasquen den 21 september:

Benedek Bozoky

Benedek Bozoky har under 4 års tid engagerat sig inom olika delar inom studiebevakningen som MF bedriver. Som ordförande för Doktorandsektionen (DSA) under 2016 jobbade han ihärdigt för ökat inflytande för doktorander och för att öka kunskapen om DSA. Han har också suttit som studentrepresentant i flera instanser, däribland Konsistoriet, Kommittén för forskning samt Innovationsrådet.

För sitt långvariga arbete inom studiebevakning tilldelas Benedek Parva Scintilla Medicorum.

Matilda Kjellander

Matilda Kjellander har i snart 6 år varit engagerad i MF som studentrepresentant i ett flertal olika organ. Dessa inkluderar bland annat Pedagogiska Priskommittén där hon satt i 3 år samt Centrum för Klinisk Utbildning (CKU). Under all denna tid har hon även hunnit med att representera MF i två hörandeförsamlingar som det är väldigt viktigt att få med studenter på.

För sitt arbete som en mångsidig representant för alla studenter tilldelas Matilda Parva Scintilla Medicorum.

Susanne Neumann

Susanne Neumann har under sina fyra år som styrelsemedlem i Doktorandsektionen (DSA) och 2 år som sekreterare för DSA bidragit enormt till studiebevakningen för doktorander. Under sin tid inom DSA har hon bland annat skrivit nya mallar för mötesprotokoll och suttit i flertalet kommittéer i egenskap av studentrepresentant. Hon har även representerat Karolinska Institutets studenter och doktorander med passion under flera år i Kommittén för utbildning på forskarnivå.

För sitt engagemang tilldelas Susanne Parva Scintilla Medicorum.