Kårvalet 2019

Här är kandidaterna!

Valet till Fullmäktige är din möjlighet att tycka till om vår studentkår – vilken framtid ser du i Medicinska Föreningen? Titta genom kandidaterna, läs deras motiveringar och välj vem som ska representera dig i Fullmäktige!

Röstlänk skickas ut till alla studentmedlemmar i Medicinska Föreningen per mejl. Du kan rösta mellan den 24 och 31 oktober.

Kandidater Fullmäktige 2019-2020

Sarah Ahmad Awad

Läkarstudent

Jag har suttit som representant för Läkarsektionen i FuM och vill fortsätta sitta i FuM för chansen att kunna fortsatt vara en del av det förbättringsarbete MF gör för studenterna och för KI som institution.

Som ledamot i Fullmäktige har jag möjlighet att representera studenterna, vara med och påverka min utbildning och vara en aktiv del i de beslut fattas som påverkar framtiden för studenterna på KI.

Arbetet i FuM har givit mig god inblick i kårarbete och studentinflytande och jag hoppas få fortsätta vara en del av förbättringsarbetet MF gör och få representera studenterna på KI.

Anders Norell Bergendahl

Läkarstudent T5

Jag har suttit i Fullmäktige i två år och ännu inte missat ett möte. Jag hoppas att kunna fortsätta mitt engagemang i samma anda och med min erfarenhet bidra till ett väl fungerande Fullmäktige.

Zusanna Bjurenfalk

Psykologstudent

För mig är det viktigt att studenter från alla program på KI känner sig inkluderade och välkomna i Medicinska föreningen. Om jag blir invald i FuM kommer jag försöka att vid varje beslut tänka på alla studenters bästa.

Michelle Estman

Läkarstudent

Som del av Fullmäktige sedan förra valet får jag möjligheten att representera mina medstudenter. Jag hoppas få fortsätta lära mig mer om arbetet i Fullmäktige och kunna engagera mig desto mer. Som studenter på KI ska vår tid här vara minnesvärd, även utanför studierna, och som del av MF får jag möjlighet att främja det. För mig är de två viktigaste fundamenten att säkerställa den demokratiska processen inom Fullmäktige, och att nya studenter från olika bakgrunder får ett stort varmt välkomnande. Jag vill att den stora internationella familj som är KI:s studenter ska växa genom MF.

Alexander Klaréus

Psykologstudent T1

En kompetent studentkår är den viktigaste garanten för universitetets kompetens och excellens inom utbildning och forskning. Studentkårer kräver dock kompetent engagemang från sina medlemmar, och jag vill stå till förfogande i det arbetet. Tidigare har jag varit Ordförande för Försvarshögskolans studentkår.

Robert D. Lilford

Läkarstudent

Jag kandiderar till FuM för att vara en fortsatt del av vår kårs arbetsprocess och därmed påverka kåren till att fortsätta gynna våra medlemmar vid varje beslut. Under min tid som MF-medlem har jag varit aktiv i olika delar av kåren som har gett mig en lämplig kompetens att delta i FuMs arbete och beslut. Bla. har jag sedan 2018 varit del av Programutskottet, Koordinator i PrU 2018–2019, Kassör i Corpus Karrolina 2018–2019, Studentrepresentant sedan 2018 både åt Läkarsektionen samt åt kåren i olika KI organ, Styrelseledamot 2019, Värd 2019–2020, Bibliotekarie 2019–2020, samt Fullmäktigeledamot 2018–2019.

Marta Matlacz

Biomedicin masterstudent

I have been a member of FuM for a year, which helped me greatly to understand how FuM, and the whole MF, works. I believe that I am a great candidate for FuM, because I already have experience within it, I am excited to take on the important role of representing my fellow students, and I truly believe that I will be a valuable voice within the Fullmäktige yet another year.

Pinja Ruuhinen

Psykologstudent T7

Jag vill se till att alla får sin röst hörd i Medicinska Föreningen. Kåren ska vara en plats där alla är välkomna! Med två års erfarenhet i Fullmäktige och som ordförande i Psykologsektionen samt ett års erfarenhet i styrelsen har jag bra kunskaper på hur MF:s organisation fungerar.

Kajsa Sandell

Sjuksköterskestudent T4

Som student i ett Flemingsbergsbaserat program anser jag att vi är underrepresenterade inom många delar av MF. Som medlem i FuM skulle jag arbeta för att alla studenter ska känna sig hörda oavsett vilket campus man tillhör. Under min tid på KI har jag varit aktiv i Programutskottet som styrelseledamot vilket lärt mig hur MF fattar beslut och hur vi på bästa sätt gynnar studenterna med våra beslut.

Victor Svedberg

Psykologstudent

Jag var med i FuM 2017 och har sen dess varit engagerad i Förvaltningsutskottet som ledamot och ordförande. Jag har också varit engagerad i de flesta utskott och många delar som kåren har hand om.

Anne Östholm

Läkarstudent T7

Under mina tre år som aktiv på MF har jag lärt mig att inget på ett universitet är viktigare än studenterna. Som aktiv bland annat Programutskottet och MF’s styrelse har jag lärt mig om allt från festfixande till olika utbildningsråd, kunskaper jag kommer fortsätta att använda för att utveckla MF under den kommande mandatperioden i FuM.

Astrid Östholm

Läkarstudent T2

Jag söker till Fullmäktige då jag vill ta del av det arbete som Fullmäktige gör. Idag är jag engagerad inom MFs programutskott och har genom det insett hur jag skulle vilja fortsätta ta del av MF och KIs utveckling. Som aktiv inom “PrU” har jag fått lära mig om mötesprotokoll och beslutsfattande och tycker om att ta del i diskussioner om utveckling. Utöver PrU har jag varit en del av kursrådet under samtliga av de kurser som jag läst på KI, detta har jag verkligen tyckt varit givande och väldigt kul, speciellt att få bidra till skolans utveckling.

Vid frågor och funderingar kring valet, Fullmäktige eller övrigt, var god mejla:

[email protected]