Förtroendevalda 2021/22

Vid Fullmäktiges sammanträde den 20 maj tillsattes förtroendeposterna nedan. Fullmäktige valde arkivarie, bibliotekarie och värd för mandatperioden 2021/22 samt en valnämnd som genomför kårvalet 2021.

Jens Andersson

Arkivarie 2021/22

Arkivarien bevarar och vårdar MF:s arkiv och ser till att gamla protokoll, tidskrifter och fotografier tas väl om hand och är organiserade på ett lämpligt sätt.

Jakob Berg

Bibliotekarie 2021/22

Bibliotekarien förestår och vårdar MF:s biblioteket och dess inventarier samt införskaffar t.ex. medicinhistoriska eller medicinska böcker och tidskrifter till MF.

Oscar Dwyer

Värd 2021/22

Värden verkställer och förkroppsligar tillsammans med värdinnan MF:s värdskap vid de officiella tillställningar som MF bjuder in gäster till.

Valnämnden 2021

Valnämnden genomför kårvalet, det vill säga valet till Fullmäktige (FuM) som sker under hösten 2021, där alla MF:s medlemmar kan kandidera och rösta.

Puck Norell

Valnämnden 2021

Benjamin Maier

Valnämnden 2021

Leif Karlsson

Valnämnden 2021

Jessica Härtell

Valnämnden 2021