Mottagare av Crux Parva Medicorum VT 2021

Crux Parva Medicorum instiftades av Styrelsen 2000. Utmärkelsen tilldelas den som en längre eller kortare tid har utfört ovärderligt ideellt arbete för Föreningen. Medaljen kan endast tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen. Crux Parva Medicorum utdelas två gånger per år vid Amphioxgasquen. Styrelsen beslutar om vilka personer som ska föräras medaljen. Högst sex medaljer får utdelas vid varje tillfälle.

Styrelsen har våren 2021 beslutat att tilldela Crux Parva Medicorum till Hanna Eklund, Simon Körösi, Wilma Lindström, Maya Tourkaman och Anne Östholm. Stort grattis och tack för ert ovärderliga engagemang i Medicinska Föreningen!

Då vårens Amphioxgasque tyvärr ej kunnat anordnas, sker utdelning av medaljen vid annat tillfälle. Mer information om detta meddelas senare.

Hanna Eklund

Hanna Eklund började sin resa i MF 2015 och har sedan dess hunnit engagera sig i flera centrala delar och till och med bakat bullar till spexet minst en gång! Hanna har alltid bidragit med arbetskraft där det behövts, främst såklart som medlem i Programutskottet i flera års tid. Inom Styrelsen har Hanna jobbat med studenternas och våra medlemmars välmående med projekt och evenemang inom området psykisk ohälsa.

En av Hannas större insatser inom MF är återupplivandet av vänskapsband och skapandet av nya traditioner tillsammans med MF:s vänförening Medicinarklubben Thorax i Helsingfors. Hanna var en av drivkrafterna bakom vänskapsfirandet och den årliga landskampen som startade 2018, där MF och Thorax turas om att hälsa på varandra och ordna festligheter tillsammans. Hanna har alltid värnat om att alla inom kåren ska må bra och att kåren ska utvecklas, och har genom sitt engagemang och positivitet bidragit till att göra MF till en bättre plats för många.

För sitt ovärderliga ideella arbete inom Medicinska Föreningen har Styrelsen valt att tilldela Hanna Eklund hedersutmärkelsen Crux Parva Medicorum.

Simon Körösi

Simon Körösi var en av generalerna för Students’ Nobel NightCap 2017, då den mytomspunna efterfesten till Nobelbanketten senast ordnades av Medicinska Föreningen. Han utförde ett outtröttligt arbete under ett års tid för att anordna festernas fest och skapa en oförglömlig kväll för såväl nobelpristagare som studenter. Många besökare refererar till kvällen som en av de bästa SNNC-festerna de varit på.

Simon har även varit mycket engagerad inom Läkarsektionens sociala kommitté LÄSK, som han blåst liv i och dessutom fortsatt driva efter att han tagit examen från Karolinska Institutet. Genom LÄSK har han introducerat många läkarstudenter till kåren och bidragit till skapandet av ett roligare studentliv vid KI. 

För sitt ovärderliga ideella arbete inom Medicinska Föreningen har Styrelsen valt att tilldela Simon Körösi hedersutmärkelsen Crux Parva Medicorum.

Wilma Lindström

Wilma Lindström har sedan hon började sin MF-karriär inom Programutskottet fortsatt fördjupa sitt engagemang och hängivenhet till kåren. Under 2020 var hon ledamot i Styrelsen och Valnämnden samt spritis i Programutskottet. Från att ha gamlat ur Programutskottet blev hon istället mer aktiv igen och tog sig an en av de tyngre posterna med mycket ansvar (dvs spritis) – ett tecken på ett genuint intresse och engagemang i kåren. Hon var även engagerad i projektet Framtidens Kårhus och bland annat drivande i planeringen av de nya barerna och tappsystemen i Kårhuset. 

Wilma har alltid haft hög arbetsmoral, något som är oerhört uppskattat inom MF och helt essentiellt för att studentkåren ska fungera över huvudtaget. Wilma är en av MF:s värdefullaste arbetsmyror som ser till att kårens verksamhet fortskrider och utvecklas, och tar sitt engagemang på största allvar för att se till att studentlivet och utbildningen vid KI är så bra som möjligt för alla studenter. 

För sitt ovärderliga ideella arbete inom Medicinska Föreningen har Styrelsen valt att tilldela Wilma Lindström hedersutmärkelsen Crux Parva Medicorum.

Maya Tourkaman

Maya Tourkaman ser man alltid med ett leende på läpparna och hon är aldrig rädd för att ta sig an nya uppdrag och utmaningar. Maya har länge varit aktiv inom Blåslaget och även varit ordförande för kårföreningen. Under 2020 engagerade Maya sig mer centralt inom Medicinska Föreningen och tog under året på sig uppdragen som Styrelseledamot, ordförande för Kommunikationsutskottet, ordförande för Valnämnden samt sammankallande för covid-19 resursgruppen som startades i pandemins början.

När KomU i början av 2020 saknade ordförande var Maya snabb med att hoppa in och rädda situationen genom att ta på sig ansvaret. Maya har haft koll på MF:s sociala medier och lagt ner mycket arbete för att sprida kunskap om MF och locka nya medlemmar, en oerhört värdefull insats för kåren. Maya var även en av drivkrafterna i covid-19 resursgruppen och såg till att det ordnades föreläsningar för våra medlemmar om bland annat psykisk ohälsa och om coronaviruspandemin.

För sitt ovärderliga ideella arbete inom Medicinska Föreningen har Styrelsen valt att tilldela Maya Tourkaman hedersutmärkelsen Crux Parva Medicorum.

Anne Östholm

Anne Östholm har sedan sin studiestart 2016 varit engagerad och drivande i en rad olika utskott och projekt inom Medicinska Föreningen. Med sin energi och sitt outtröttliga driv så har Anne hunnit med mängder av engagemang, bland annat att sitta i Fullmäktige och Styrelsen, samt varit PR- och ekonomiansvarig i Programutskottet. Utöver detta har hon även haft en betydande roll i Mental Health Week som då lyfte ämnet psykisk ohälsa – ett extremt viktigt samtalsämne som det ofta inte diskuteras nog om.

Anne går idag termin 10 på läkarprogrammet, men trots det är hon fortsatt vara aktiv i MF för att ständigt förbättra tillvaron för studenterna – exempel på hennes nuvarande uppdrag är t.ex. att hon är värd. Man kan därför säkert säga att Anne sedan sin studiestart haft händerna och sinnet fulla med att göra MF, och KI, till en bättre plats för studenter.

För sitt ovärderliga ideella arbete inom Medicinska Föreningen har Styrelsen valt att tilldela Anne Östholm hedersutmärkelsen Crux Parva Medicorum.