Rektor hyllar studenterna

KI:s rektor Ole Petter Ottersen hyllar oss studenter för våra insatser 2020 – och det är er, våra medlemmar, vi har att tacka för er positiva attityd och allt det hårda arbete som lades ner förra året!

Rektor avslutar sitt blogginlägg med ett citat från Jessica Härtell och Jesper Ruda, ordförande i Medicinska Föreningen respektive Odontologiska Föreningen 2020:

”MF och OF vill tacka varandra och KI för det fina samarbetet under detta prövande år. Vi har sett vikten av att arbeta tillsammans och hoppas att denna goda kontakt fortsatt värnas om i arbetet mot ett gemensamt mål – utvecklandet av utbildningen vid ett universitet i världsklass. Många erfarenheter rikare kliver vi nu in i ett nytt år och tar oss an det framtiden har att bjuda på.”