Vi presenterar stolt vår första officiella core partner: AstraZeneca

Vi på Medicinska Föreningen och projektet Framtidens Kårhus har arbetat hårt de senaste månaderna för att skapa ett partnerskapsprogram med branscher som vi tycker skulle vara intressanta för våra medlemmar att komma i kontakt med.

Partnerskapsprogrammet är en viktig del av Medicinska Föreningens som samlar studenter vid Karolinska Institutet och fungerar som ett kontaktmedium mellan studenter och relevanta partners.

AstraZeneca är ett ledande företag inom läkemedelsindustrin och det är särskilt intressant nu på grund av deras fantastiska insatser och bidrag för att bekämpa den globala pandemin som har drabbat oss alla.

Partnerskapet innebär att AstraZeneca kommer att hålla evenemang på Medicinska Föreningen som är gratis för alla studenter vid Karolinska Institutet att delta i, de kommer också att vara närvarande på arbetsmarknadsmässan CHaSE (Careers in Health and Science Exposition). Alla evenemang som kommer att hållas av AstraZeneca kommer att meddelas på Medicinska Föreningens Facebook-sida samt andra kommunikationskanaler.

Vi är helt övertygade om att detta nya partnerskap kommer att gynna oss alla och vi välkomnar AstraZeneca till MF-familjen!