Mottagare av Crux Parva Medicorum HT 2021

Crux Parva Medicorum tilldelas den som en längre eller kortare tid har utfört ovärderligt ideellt arbete för Föreningen.

Styrelsen har beslutat att tilldela Crux Parva Medicorum hösten 2022 till Axel Schröder, Amanda Wannerholt, Erik Niklasson, Lisa Petersson, Merlene Rietz, Sara Klyvare. Stort grattis och tack för ert ovärderliga arbete för Medicinska Föreningen!