Utlysning av stipendium

Ur Medicinska Föreningens samstiftelser

Ansökan för stipendium från Medicinska Föreningen samstiftelse för studier och Medicinska Föreningens samstiftelse för studier är nu öppen. Sista ansökningsdag 10 november 2022!

Samstiftelse för studieresor

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm såsom understöd till företagande av resa – företrädesvis till utlandet – vars ändamål är studier inom den medicinska vetenskapens olika grenar.

Behöriga sökande: Stipendium kan tilldelas studerande och medlem av Medicinska Föreningen i Stockholm som har studerat minst ett år vid Karolinska Institutet. Stipendiat skall förbinda sig att redovisa resultatet av studieresan i en reseberättelse.

Stipendiebelopp: Högst 16 500 kr.

Ansökningsformulär

Samstiftelse för studier

Ändamål: Stiftelsen har till ändamål att utdela stipendier till studerande tillika medlemmar av Medicinska Föreningen i Stockholm för främjande av deras studier vid Karolinska Institutet.

Behöriga sökande: Stipendium kan tilldelas studerande och medlem av Medicinska Föreningen i Stockholm som har studerat minst ett år vid Karolinska Institutet och som med framgång bedriver sina studier. Vid utdelning av stipendium tas hänsyn till den stipendiesökandes ekonomiska ställning.

Stipendiebelopp: Högst 21 900 kr.

Anmälningsformulär

Skicka din ansökan: som en (1) fil i pdf format till [email protected] och märk ämnesraden med ”Ansökan Samstiftelse för Studieresor 2022” eller ”Ansökan Samstiftelse för Studier 2022”. Ansökan måste ske genom det uppdaterade ansökningsformuläret för 2022 (finns endast på engelska). Fyll i formuläret, skriv ut det, signera, scanna och sätt ihop det tillsammans med eventuella bilagor till en pdf-fil. Det går bra att fylla i formuläret på svenska eller engelska. Skrivare och scanner finns att låna i MFs receptioner under öppettider.