Mäster 2018

Mottagare av Crux Parva Medicorum HT18

Kårvalet 2018

Framtidens kårhus – toalettrenoveringen

Mottagare av Parva Scintilla Medicorum 2018

Mottagare av Crux Magna Medicorum 2017

Mäster 2017